Ämnesindelning datanom

YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR

Arbete med serviceuppgifter 25 kp

Kontorsprogram och webbproduktion 10 kp

Kundbetjäning 15 kp

Systemanskaffning och ibruktagande 20 kp

System 10 kp

Installation och ibruktagning 10 kp

Implementering av en prototyp för programvara 30 kp

Programvarans struktur 15 kp

Implementering av prototyp 15 kp

Administrering och virtualisering av serverprogramvaran 15 kp

Implementering av en produktionsversion för programvara 30 kp

Att planera och dokumentera programvara 8 kp

Implementering av programvara 12 kp

Testning av programvara 10 kp (i examensdelen ingår lärande i arbete, LIA)

Multimediaproduktion 15 kp

Valbara examensdelar 10 kp

Språk 4 kp

Studieteknik 2 kp

Företagsamhet 4 kp

GEMENSAMMA (ALLMÄNNA) ÄMNEN alt. DET HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE UTBILDNINGSPAKETET (HUTH)

Kunnande i kommunikation och interaktion 11 kp

Svenska

Engelska

Finska/spanska

Kunnande i matematik och naturvetenskaper 9 kp

Kunnande som behövs i samhället och arbetslivet 8 kp

Socialt och kulturellt kunnande 7 kp

alt. HUTH-studier vid Ålands lyceum