Läsåret 2016-2017

Nya studerande inleder läsåret måndagen den 15 augusti 2016. Årskurs två och tre inleder läsåret tisdagen den 16 augusti.

Ålands yrkesgymnasium

Åk 1 Inskription

Tid: Måndagen den 15 augusti 2016 kl 9:00

Plats: Ålands lyceums gymnastiksal, Västra skolgatan 2

Åk 2 och 3

Tid: Tisdagen den 16 augusti 2016 kl 9:00

Plats: Ålands lyceums gymnastiksal, Västra skolgatan 2 

Läsåret avslutas

Läsåret avslutas den 1.6.2017 för årskurs 1 och 2.

Dimission för avgående studerande den 2.6.2017

Ålands lyceum

Åk 1 inskription

Tid: Måndagen den 15 augusti 2016 kl 12:00

Plats: Hörsalen, Ålands lyceum, Västra skolgatan 2

Åk 2 och 3

Tid: Tisdagen den 16 augusti 2016 kl 8:00

Plats: Gymnastiksalen, Ålands lyceum, Västra skolgatan 2

Läsåret avslutas

Läsåret avslutas den 2.6.2017 för årskurs 1 och 2.

Studentdimission den 3.6.2017