Bibliotek

Ålands gymnasiums bibliotek består av ett huvudbibliotek i lyceet (Västra skolgatan 2) och ett filialbibliotek i yrkesgymnasiet på Strandgatan 1 (f.d. Hotell- och restaurangskolan). Ett filialbibliotek i yrkesgymnasiet på Neptunigatan skall byggas upp under året. Ålands gymnasiums bibliotek är tillgängligt för alla studerande under hela skoldagen. Låntagarna uppmuntras att utnyttja självutlåningsmöjligheterna när bibliotekarien inte är på plats.

Virginija Steiner är Ålands gymnasiums skolbibliotekarie och ansvarar för alla biblioteksfunktioner vid Ålands gymnasium.

Biblioteket är nu integrerat i det åländska bibliotekssamarbetet och erbjuder ett brett spektrum av biblioteks- och informationstjänster. I biblioteket får du söka, reservera, låna och låna om böcker och tidningar samt ge inköpsförslag, få hjälp vid informationssökning, uppdatera bibliotekskontot, läsa på bibliotekets surfplattor, få gruppundervisning m.m.

Bibliotekets egen webbplats

Kontakt

Virginija Steiner
Skolbibliotekarie
Tfn.
+358-457-3449570