Närvårdare, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Den som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen blir närvårdare. Examen ger kompetens för hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande vård-, omsorgs- och fostringsarbete på en grundläggande nivå. Oberoende av kompetensområde ger utbildningen basfärdigheter i att stödja, instruera, vårda och rehabilitera människor i alla åldrar och med olika bakgrund i deras mångskiftande levnadssituationer. Arbetet fokuserar på klientens välbefinnande, hälsa och delaktighet.

Detta är sista tillfället att studera enligt nuvarande system för fristående examen. De som inleder sina studier till närvårdare under hösten 2017 får slutföra sin utbildning enligt nuvarande system.
Den 1.1.2018 träder en ny rikslag ikraft som även kommer att leda till förändringar för vuxenutbildningen till närvårdare på Åland. Reformen kommer bla att innebära att samtliga vuxenstuderande måste läsa gemensamma ämnen, dvs matematik, språk, samhällskunskap, kemi odyl. 

 

Examen består av:

        Tre obligatoriska examensdelar:

o   Stöd för utveckling och handledning

o   Vård och omsorg

o   Rehabilitering

        Ett kompetensområde:

o   Äldreomsorg

        En valbar examensdel:

o   Hemvård och omsorgsarbete för äldre

 

Ansökningstart: 14 augusti 2017

Sista ansökningsdag: 3 september 2017.

 

Övriga viktiga datum och hålltider:

31.8.2017 kl 15.00 Informationsmöte angående ansökan, Östra Skolgatan 2

13.9.2017 kl. 09.00 Informationsmöte för samtliga sökande, Östra Skolgatan 2

Vecka 38-40 Personlig tillämpning (datum bokas på mötet den 13.9.2017)

Styrelsen för Ålands gymnasium tar beslut om antagning i slutet av oktober 2017.

Examensförberedande utbildningsstart i november 2017.

 

 

Grunder för antagning

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Kontakt

Cecilia Stenman
Utbildningsplanerare
Tfn.