Närvårdare, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Den som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen blir närvårdare. Examen ger kompetens för hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande vård-, omsorgs- och fostringsarbete på en grundläggande nivå. Oberoende av kompetensområde ger utbildningen basfärdigheter i att stödja, instruera, vårda och rehabilitera människor i alla åldrar och med olika bakgrund i deras mångskiftande levnadssituationer. Arbetet fokuserar på klientens välbefinnande, hälsa och delaktighet.

 

Examen består av:

        Tre obligatoriska examensdelar:

o   Stöd för utveckling och handledning

o   Vård och omsorg

o   Rehabilitering

        Ett kompetensområde:

o   Äldreomsorg

        En valbar examensdel:

o   Hemvård och omsorgsarbete för äldre

 

Ansökningstart: 14 augusti 2017 (ansökningsblankett finns då tillgänglig här på hemsidan)

Sista ansökningsdag: 3 september 2017.

 

Övriga viktiga datum och hålltider:

31.8.2017 Informationsmöte angående ansökan, Östra Skolgatan 2

13.9.2017 Informationsmöte för samtliga sökande

Vecka 38-40 Personlig tillämpning

Styrelsen för Ålands gymnasium tar beslut om antagning i slutet av oktober 2017.

Examensförberedande utbildningsstart i november 2017.

 

Mer information ger kontaktpersonerna, se nedan, fr.o.m 8 augusti 2017

 

Grunder för antagning

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Kontakt

Johanna Björkvall
Biträdande rektor
Tfn.
+358-18-532451
Cecilia Stenman
Utbildningsplanerare
Tfn.
+358-18-532574