Merkonom

 

Avläggande av examen sker inom ramen för fristående examen, vilket innebär att det kunnande Du redan har kan erkännas och det kunnande Du eventuellt saknar till största delen erhålls genom inlärning i arbete (IA), d.v.s arbetsplatsförlagd praktik.

E-grunderna hittar Du här (sök på grundexamen inom företagsekonomi ): http://sokexamen.fi/sv/#/tutkinnot

 

Kontakt

Monika Sundqvist
Utbildningsplanerare
Tfn.
+358-18-532572
Peter Strandvik
Lärare
Tfn.