Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen med kompetensområdet matservice

Vuxenutbildningen vid Ålands gymnasium planerar att ordna en grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen med kompetensområdet matservice (kock för vuxna) den 29.8.2016.
Sista ansökningsdag är den 12 februari 2016. Inga betyg/intyg ska skickas in i samband med ansökan.
Sökande med annat modersmål än svenska som inte har examen från svenskspråkig grundskola eller kan visa upp giltigt språkexamensintyg på minst B1-nivå, bör delta i ett obligatoriskt språktest som ordnas på Strandgatan 1 den 29.2.2016 kl.9.00.
Observera att ingen särskild kallelse skickas till språktestet

Alla som lämnat in ansökan inom utsatt tid kommer att få kallelse till ett obligatoriskt informationstillfälle den 2 mars kl 15:00 samt därpå följande personlig tillämpning (individuella tider). Den personliga tillämpningen sker i två steg; steg 1 i mars och steg 2 i april.
Besked om antagning skickas hem till alla sökande i juni 2016

Obs! För att kunna antas måste sökande antingen ha en arbetsplats som lämpar sig för avläggande av examen eller annars själv söka lämplig plats för inlärning i arbete (IA-plats).

När du har avlagt grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen med kompetensområdet matservice kan du jobba som kock. Avläggande av examen sker inom ramen för fristående examen, viket innebär att det kunnande du redan har kan erkännas och det kunnande du saknar till största delen erhålls genom arbetsplatsförlagd praktik.

Vad ingår i examen?

I grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet matservice ingår tre obligatoriska examensdelar:

1. Att verka inom logi- och restaurangverksamhet
2. Tillredning av lunchrätter
3. Tillredning av mat i portioner

Därutöver ingår tre valfria delar (se länk nedan). OBS! Länken innehåller felaktigheter. Inom yrkesinriktad vuxenutbildning finns det inga halva examensdelar, utan allt som räknas upp i listan med valbara examensdelar räknas som hela examensdelar.
 

Vill du veta mer om utbildningen kan du vända dig till lektor Susanne Schütt eller utbildningsplanerare Monika Sundqvist.
Kontaktuppgifter hittar du nere på sidan.

För ansökan, se blankett nere på sidan.

För mer information om det fristående examenssystemet, se följande examensfilm:
http://optimaedu.fi/svenska/vuxna-och-arbetsliv/examensfilm.html

Kontakt

Susanne Schütt
Lektor
Tfn.
+358-18-260 44