Ämnesindelning Företagekonomi

Obligatoriska allmänna ämnen 35 kp

 • Svenska, 6 kp
 • Engelska, 6 kp
 • Främmande språk, 2 kp
 • Matematik, 6 kp
 • Fysik, 1 kp
 • Kemi, 1 kp
 • Informations- och Kommunikationsteknologi, 1 kp
 • Samhällsfärdigheter, 2 kp
 • Arbetslivsfärdighet, 1 kp
 • Företagsamhet och företagsverksamhet, 1 kp
 • Miljö- och hållbarhetskunnande, 1 kp
 • Kännedom om kulturer, 2 kp
 • Uppräthållande av arbetsförmåga, idrott, motion och hälsokunskap, 5 kp

Obligatoriska yrkesinrikade examensdelar, 90 kp

 • Kundservice, 30 kp
 • Butiksservice och -försäljning, 30 kp
 • Ekonomitjänster, 30 kp

Valbara yrkesinriktade examensdelar, 45 kp

 • Planering och genomförande av aktiviteter inom marknadsekommunikation, 15 kp
 • Skötsel av organisationens dokument, 15 kp
 • Planering av företagsverksamhet, 15 kp

I yrkesämnena ingår arbetspraktik (LIA).

Valbara examensdelar, 10 kp