Ämnesindelning Bilbranschen, 180 kp

Obligatoriska allmänna ämnen 35 kp

 • Svenska, 6 kp
 • Engelska, 6 kp
 • Främmande språk, 2 kp
 • Matematik, 6 kp
 • Fysik, 1 kp
 • Kemi, 1 kp
 • Informations- och Kommunikationsteknologi, 1 kp
 • Samhällsfärdigheter, 2 kp
 • Arbetslivsfärdighet, 1 kp
 • Företagsamhet och företagsverksamhet, 1 kp
 • Miljö- och hållbarhetskunnande, 1 kp
 • Kännedom om kulturer, 2 kp
 • Uppräthållande av arbetsförmåga, idrott, motion och hälsokunskap, 5 kp

Yrkesämnen 135 kp

 • Bil- eller motorcykelservice, 45 kp
 • Bilreparation, 45 kp
 • Allmän teknik, 15 kp (Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet)

Två av följande:

 • Reparation av hydraulik- och pneumatiksystem, 15 kp
 • Arbeten med bilens säkerhetsutrustning, 15 kp
 • Arbeten med bilens tilläggsutrustning, 15 kp
 • Service och reparation av småmaskiner, 15 kp (Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet)
 • Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen, 10 kp + reparation av lastbilschassier och manöverorgan, 5 kp

I yrkesämnena ingår arbetspraktik (LIA).

Valbara ämnen 10 kp

 • Fritt valbara ämnen, 10 kp