Ämnesindelning Byggbranschen, 180 kp

Obligatoriska allmänna ämnen 35 kp

 • Svenska, 6 kp
 • Engelska, 6 kp
 • Främmande språk, 2 kp
 • Matematik, 6 kp
 • Fysik, 1 kp
 • Kemi, 1 kp
 • Informations- och Kommunikationsteknologi, 1 kp
 • Samhällsfärdigheter, 2 kp
 • Arbetslivsfärdighet, 1 kp
 • Företagsamhet och företagsverksamhet, 1 kp
 • Miljö- och hållbarhetskunnande, 1 kp
 • Kännedom om kulturer, 2 kp
 • Uppräthållande av arbetsförmåga, idrott, motion och hälsokunskap, 5 kp

Yrkesämnen 135 kp

 • Grundläggningsarbeten, 25 kp
 • Arbeten i stomskedet, 50 kp
 • Avslutande arbeten inomhus, 15 kp
 • Ytterbeklädnads- och takarbeten, 15 kp
 • Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet 15 kp

En av följande:

 • Murning 15 kp
 • Plattsättning 15 kp
 • Timmerbyggande 15 kp
 • Byggnadsrenovering 15 kp

I yrkesämnena ingår arbetspraktik (LIA).

Valbara ämnen 10 kp

 • Fritt valbara ämnen, 10 kp