Språkintyg

Sökande till Ålands lyceum som inte har svenska som modersmål ska påvisa tillräckliga färdigheter att använda svenska i tal och skrift genom att till ansökan bifoga intyg över

  • godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på minst nivå 3 (B1) eller
  • intyg över godkända prestationer på minst nöjaktig nivå i provet i muntlig och skriftlig färdighet i svenska vid språkexamina för statsförvaltningen.

Sökande som har ett avgångsbetyg från en svenskspråkig grundskola, eller avlagt lärokursen i svenska som A-språk eller svenska som andra språk med minst vitsordet 7 behöver inte uppvisa intyg över tillräckliga språkfärdigheter.