Så här ansöker du!

Ansökningstid

Ansökningstiden för utbildning som inleds höstterminen 2018 pågår under tiden 19.3 - 6.4.2018. Observera att vuxenutbildningen har andra ansökningstider.
 

Läs mer om ansökan och tidtabeller.

Innan du ansöker

Bekanta dig först med de utbildningsalternativ som Ålands gymnasium kan erbjuda dig. Det finns många alternativ både för dig som precis gått ut nian i grundskolan och för dig som redan haft flera år i arbetslivet.

Webbansökan

Nytt för år 2018 är att alla sökande utom de som ansöker om studieplats via prövningsförfarande kan göra sin ansökan via webbansökan. Länken till webbansökan är synlig på vår webbplats under ansökningstiden.

Bilagor till webbansökan

Om du har bilagor som du vill bifoga till din webbansökan ska du skriva ut sammanställningen som visas på sista sidan i webbansökan, underteckna den och skicka in den till oss tillsammans med dina bilagor (adress nedan). Om du anger din e-postadress i webbansökan får du även sammanställningen  skickad till dig. Ytterligare hjälp och anvisningar hittar du i anslutning till ansökningsformuläret.

Observera - du som gått ut grundskolan tidigare, dvs redan har ett avgångsbetyg ska skicka in en kopia på avgångsbetyget tillsammans med en utskrift av webbansökans sammanställning senast 6.4.2018.

Försöksansökan

Under perioden 8.1-26.1.2018 är webbansökan öppen för testning så att den som vill kan göra en försöksansökan. Inga ansökningar som görs under försöksansökan sparas till den egentliga ansökan.

Ansökan på blankett

  • Om du ansöker om studieplats enligt prövningsförfarande ska du använda ansökningsblankett (pdf). Blankett finns att ladda ner längst ner på sidan.
  • Om du ansöker om studieplats i betygs-, eller individuella kvoten men av någon orsak inte har möjlighet att göra din ansökan via webbansökan - kontakta antagningen för att få ansökningsblankett (kontaktuppgifter nedan)
  • I anslutning till kanslierna i våra skolbyggnader finns också datorer utplacerade. Du är välkommen att göra din ansökan hos oss!

Även om du gör din ansökan på blankett ser vi helst att du fyller i blanketten på dator och därefter skriver ut den för underteckning och datering. Du behöver gratisprogrammet Adobe Reader för att kunna öppna och fylla i blanketten.

Klicka för att ladda ner och installera:

Blanketterna finns under ansökningstiden att få från Ålands gymnasiums antagningskansli på adressen:

Ålands gymnasium
Antagningskansliet
Neptunigatan 19
AX-22100 Mariehamn

Tfn +358-18 532 344
E-post antagning[at]gymnasium.ax

Övriga kontaktuppgifter till antagningskansliet längst ner på sidan.

Skicka in ansökan

Den ifyllda ansökningsblanketten samt eventuella bilagor skickas till:

Ålands gymnasium
Elevantagningen
PB 150
AX-22101 Mariehamn
Finland

Bilagor som ska bifogas till ansökan

OBS! Skicka kopior - ej orginal. Skriv ut sammanställningen av din webbansökan och skicka denna tillsammans med dina eventuella bilagor till oss:

Avgångsbetyg från grundskolan

  • Avgångs- eller skiljebetyg från grundskolan (eller annan motsvarande skola).

  • Observera att du som gått ut grundskolan tidigare ska skicka in en utskrift av webbansökans sammanställning tillsammans med en kopia av ditt avgångsbetyg från grundskolan senast 6.4.

  • Om du går i årskurs 9 i en åländsk eller fastländsk grundskola kommer skolan att skicka in dina slutvitsord direkt till oss.

  • Om du går i grundskola eller motsvarande i utlandet måste du skicka med ditt senaste betyg och dessutom uppge skolans namn och kontaktuppgifter.

Övriga bilagor

Skickas in samtidigt med ansökan. Kan kompletteras senast 15.5.2018.

  • Betyg från andra kurser/utbildningar som kan ge tilläggspoäng. Se Poängberäkning

  • Eventuella arbetsintyg

  • Eventuella övriga betyg eller intyg (till exempel vitsordshöjningar eller läkarintyg ifall det har betydelse)

Om du vill ändra din ansökan

Om du kommer fram till att du vill ändra din ansökan måste du återta din befintliga ansökan och därefter göra en ny ansökan. Ansökan kan endast ändras under ansökningstiden, dvs senast 6.4.2018.

Du återtar din ansökan genom att fylla i blanketten ÅTERTAGANDE AV ANSÖKAN (pdf). Ladda ner blanketten längst ner på sidan. Skicka den ifyllda blanketten till:

Ålands gymnasium
Elevantagningen
PB 150
AX-22101 Mariehamn

eller kom personligen med blanketten till

Ålands gymnasium, Neptunigatan 21, Mariehamn

Ämnesvalskort för ansökan till Ålands lyceum

Du som söker till Ålands lyceum ska förutom ansökan även fylla i ett ämnesvalskort. Grundskolornas elevhandledare hjälper till med detta för eleverna i årskurs 9. Övriga sökande ska lämna in ämnesvalskortet till studiehandledarna på Ålands lyceum senast onsdagen den 15 mars 2018 kl 16:00. På ämnesvalskortet väljer du vilka kurser du tänker läsa under det första läsåret. Du tar också ställning till val av nivå i matematik och till vilket ditt obligatoriska gymnasiespråk ska vara. Utöver engelska ska du läsa minst ett främmande språk. Det finns tre olika ämnesvalskort. Ladda ner ämnesvalskorten under Dokument längst ner på sidan.

Ämnesvalskortet för Inriktningen hälsa och idrott

Kortet fylls i av alla som ansöker om plats på Inriktningen hälsa och idrott.

Ämnesvalskort för Naturvetenskaplig inriktning

Kortet fylls i av alla som vill läsa lång matematik, lång fysik och lång kemi i gymnasiet.

Ämnesvalskort för Estetisk och Humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning

Kortet fylls i av alla som planerar att välja Estetisk inriktning eller Humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning inför åk 2.

Ämnesvalskortet kan också fås från Ålands lyceums studiehandledare. Kontaktinformation till studiehandledarna nedan.

Kontakt

Elevantagningen
Antagningssekreterare
Tfn.
+358-18-532 344
Anna Levander
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532567
Jenny Polviander
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532535
Anne-Git Elling
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532534
Jonna Grunér-Andersson
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532572
Brita Enroth-Linden
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-26843
Gabriella Husell
vik. Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532 502