Poängberäkning

Antagning och poängräkning

Det finns två olika sätt att bli antagen till en utbildning: på basis av poäng eller via så kallad antagning enligt prövning. Här beskrivs hur poängen räknas. Antagning enligt prövning beskrivs skilt.

Poängberäkning

Antagningen till de olika utbildningsprogrammen sker på basis av dina sammanlagda antagningspoäng. Poäng ges enligt följande
 
  • Intresse: 0 eller 2 poäng
  • Kön: 0 eller 2 poäng
  • Betygsmedeltal: 0-9 poäng
  • Programvisa vitsord: 1–9 poäng
  • Grundskolepoäng: 0 eller 2 poäng
  • Språkpoäng 0,3, 0,6 eller 0,9 poäng
  • Tilläggspoäng: 0-4 poäng
  • Urvalsprov: 1–10 poäng

OBS! Du får räkna sammanlagt högst fyra (4) poäng för grundskolepoäng och tilläggspoäng Den maximala poängsumman, utan s.k. könspoäng och poäng för urvalsprov är 24,9.

Räkna ut dina poäng

Som bilaga på denna sida hittar du en Excelfil där du kan mata in uppgifter för att få reda på hur många poäng du kan få i antagningen. Anvisningar finns i Excelfilen. Använd informationen här på webbplatsen eller utbildningskatalogen för mer detaljerad information. Excelfilen är gjord inför antagningen 2015-16 men poängberäkningsgrunden har inte ändrat sedan dess.

Friskrivning gällande Excelfilen

Uträkningstabellen erbjuds i befintligt skick. Formlerna är testade men ingen garanti för uträkningarnas korrekthet ges. Tänk också på att könspoängen är helt beroende på hur utfallet i ansökan ser ut - och kan därför endast vara en gissning. Det går inte heller att fastställa att en viss mängd poäng räcker till för att bli antagen till en viss utbildning eftersom det är helt beroende av hur populär en viss utbildning är ett visst år.

Kontakt

Ronny Holmström-Wall
IT-chef
Tfn.
+358-457 5295050