Poängberäkning

Antagning och poängräkning

Det finns två olika sätt att bli antagen till en utbildning: på basis av poäng eller via så kallad antagning enligt prövning. Här beskrivs hur poängen räknas. Antagning enligt prövning beskrivs skilt.

Poängberäkning

Antagningen till de olika utbildningsprogrammen sker på basis av dina sammanlagda antagningspoäng. Poäng ges enligt följande
 
  • Intresse: 0 eller 2 poäng
  • Kön: 0 eller 2 poäng
  • Betygsmedeltal: 0-9 poäng
  • Programvisa vitsord: 1–9 poäng
  • Grundskolepoäng: 0 eller 2 poäng
  • Språkpoäng 0,3, 0,6 eller 0,9 poäng
  • Tilläggspoäng: 0-4 poäng
  • Urvalsprov: 1–10 poäng

OBS! Du får räkna sammanlagt högst fyra (4) poäng för grundskolepoäng och tilläggspoäng Den maximala poängsumman, utan s.k. könspoäng och poäng för urvalsprov är 24,9.