Ansökan och behörighet till studieplats i den indviduella kvoten

Om du har ett avgångsbetyg från grundskola på Åland, i Finland, i övriga nordiska länder eller från ett land inom EU eller EES området, som innehåller anpassade lärokurser utifrån en individuell plan ska du söka i den individuella kvoten. Urvalet till studieplats sker på basis av sökandes avgångsbetyg eller motsvarande betyg och de eventuella tilläggsfaktorer som ingår i urvalsprocessen.

Behörig att söka i den individuella kvoten till studieplats vid Ålands lyceum är sökande med anpassad lärokurs i praktiska läroämnen från grundskolan på Åland, i Finland eller i övriga nordiska länder.

Könspoäng ges inte åt sökande i den individuella kvoten.

Kontakt

Elevantagningen
Antagningssekreterare
Tfn.
+358-18-532 344