Ansökan enligt prövning

I antagningssystemet ingår ett prövningsförfarande som möjliggör för personer att ansöka om en studieplats i betygskvoten eller i den individuella kvoten. Prövningsförfarandet syftar till att pröva om en sökande har förutsättningar att utifrån sin förmåga och sina särskilda behov avlägga examen eller förvärva kunnandet. Urvalskriterierna utformas på ett sätt som ger en objektiv bedömning av förutsättningarna och beaktar likabehandlingsprincipen. 

Ansökan enligt prövning i betygskvoten

Behörig att söka en studieplats i betygskvoten via ett prövningsförfarande är en person som saknar ett jämförbart avgångsbetyg från ett annat land och som därmed bedöms som svårtolkat. Prövningsförfarandet till Ålands lyceum förutsätter att sökande har tillräckliga språkkunskaper. Se sidan Språkintyg.

Ansökan enligt prövning i den individuella kvoten

Behörig att söka en studieplats i den individuella kvoten vid Ålands yrkesgymnasium eller Ålands folkhögskola via ett prövningsförfarande är

  • en person som har verbal bedömning på sitt avgångsbetyg
  • har ett ofullständigt betyg
  • ett skiljebetyg eller
  • har motsvarande betyg över delvis avklarad grundskoleutbildning på  Åland, i Finland eller i övriga nordiska länder. 

Poängberäkning - ansökan enligt prövning

Poängberäkningen för sökande enligt prövning görs utifrån sammanräkningen av poängtalet för följande variabler:

  1. Intresse 0 eller 2 poäng
  2. Tilläggspoäng 0-4 poäng

  3. Prövningsförfarande 1-18 poäng

Den maximala poängsumman är 24 poäng, exklusive poäng för ett programvist urvalsprov. 

Ansökan enligt prövning till Ålands lyceum

Ålands lyceum verkställer prövningsförfarandet genom en testsituation där kunskaperna i läroämnena svenska, matematik och engelska prövas i förhållande till den kunskapsnivå en sökande har som har genomgått grundskolans lärokurs åk. 9. Kunskaperna i varje läroämne bedöms med 1-6 poäng. Sammantaget ger prövningsförfarandet 18 poäng. 

Ansökan enligt prövning till Ålands yrkesgymnasium

Ålands yrkesgymnasium verkställer prövningsförfarandet dels genom en bedömning av lämpligheten till yrket och dels genom ett test i det läroämnesvisa kunnandet i svenska, matematik och engelska. Lämpligheten för yrkesområdet och det läroämnesvisa kunnandet bedöms vardera med 1-9 poäng. Sammantaget ger prövningsförfarandet 18 poäng. Om det generellt utförs ett urvalsprov på programmet som grund för antagningen, påförs urvalsprovets 1-10 poäng ytterligare till sökandes totala poängantal. 

I bedömningen av det läroämnesvisa kunnandet i svenska, engelska och matematik, tilldelas varje läroämne 1-3 poäng i prövningsförfarandet till ett yrkesområde. Den sökande tilldelas 1 poäng om stöd och handledning förutsätts för att klara testen eller uppgifterna, 2 poäng om den sökande klarar testet eller uppgifterna med viss handledning och 3 poäng om den sökande har förmåga att och intresse att självständigt lösa testen eller uppgifterna i prövningssituationen. 

 

Kontakt

Elevantagningen
Antagningssekreterare
Tfn.
+358-18-532 344