Merkonomutbildning för vuxna

Gymnasieexamen inom företagsekonomi, 180 kp (merkonom för vuxna)

Ålands yrkesgymnasium startar en utbildning till merkonom för vuxna – gymnasieexamen i företagsekonomi - hösten 2018. Ansökan sker under perioden 12.3-29.3 2018.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår sex yrkesinriktade examensdelar;

  • Kundservice

  • Ekonomitjänster

  • Skötsel av organisationens dokument

  • Planering av företagsverksamhet

samt två examensdelar som väljs enligt personlig studieplan.

Kunnandet i varje examensdel påvisas i ett yrkesprov som genomförs på arbetsplats.

Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen består av inlärning i arbete (IA), närstudier i skolan och självstudier/nätstudier. En stor del av inlärningen kommer att vara arbetsplatsförlagd. För att kunna antas måste sökande därför ha en arbetsplats som lämpar sig för avläggande av yrkesprov. Sökande som inte har en arbetsplats måste själv söka lämplig plats för inlärning i arbete (IA) och avläggande av yrkesprov.

Allmänna ämnen

För examen krävs även vitsord i obligatoriska allmänna ämnen (totalt 35 kp i svenska, engelska, matematik och andra allmänna ämnen) och valbara ämnen (totalt 10 kp) enligt rådande läroplan.

Ansökan i praktiken

Alla söker genom att fylla i ansökningsformuläret. Till ansökan bifogas betyg (översatta till svenska) och arbetsintyg.  De som har svårtolkat examensbetyg från grundskola eller motsvarande kommer att kallas till ett prövningsförfarande. För poängberäkning och antagningsregler se Utbildning på Åland, sid 38-39.

Urvalsprov den 4 april

  • Alla som inom ansökningstiden har lämnat in fullständig ansökningsblankett ska delta i ett urvalsprov.
  • Urvalsprovet hålls den 4 april klockan 15:00-16:30 i Ålands yrkesgymnasium, Strandgatan 1.
  • Ingen separat kallelse skickas till urvalsprovet!

Urvalsprovet innehåller skriftliga uppgifter (referat i Word av ekonomisk artikel), en kort uppsats om arbetslivserfarenheter, hantering av sociala medier samt en personlig intervju. 

Rätt att ansöka om studieplats

Behörig att söka är den som har fyllt 18 år och har grundskoleexamen eller motsvarande samt har en arbetsplats eller en plats för inlärning i arbete. Utbildningstiden är individuell och beror på graden av sökandes tidigare kunnande. En riktgivande tidsangivelse är att examen avläggs inom två år.

Ansökan

Ansökningstiden är 12-29 mars 2018

Ansökningsformulär

Kontakt

Peter Strandvik
Ämneslärare
Tfn.
+358-18-26044