Sjukanmälan

Om du är sjuk ska kansliet meddelas senast kl. 9:00 per telefon.  Sjukanmälan per e-post eller textmeddelande är inte möjligt. Särskilda regler gäller vid yrkespraktik.

Om du blir sjuk under en praktik/LIA period ska du anmäla om sjukfrånvaro både till arbetsplatsen och till skolans kansli. Dina lärare meddelar dig om du behöver kompensera för din frånvaro.

Om du inte har fyllt 18 år ska din vårdnadshavare göra anmälan till kansliet. Endast om du är myndig kan du själv anmäla sjukfrånvaro. Sjukanmälan ska göras för varje dag.

Mer än tre dagars sjufrånvaro ska styrkas med intyg. Om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro ska du lämna ett hälsovårdar-, sjukskötar- eller läkarintyg till din grupphandledare så fort som möjligt. Vid upprepad frånvaro kan intyg krävas även för kortare tid.

Om du uteblir pga. sjukdom från prov måste du meddela kansliet och visa upp sjukintyg när du kommer tillbaka till skolan. Även vid yrkespraktik kan läkarintyg krävas från första dagen. Om du drabbas av sjukdom under skoldagen och du lämnar skolan ska du meddela din undervisande lärare eller grupphandledare samt göra sjukanmälan på kansliet i den skolbyggnad du befinner dig i.