Om dina studier

Ålands yrkesgymnasium ger dig grundläggande yrkesutbildning inom olika utbildningsprogram. Slutförda studier leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning. Utbildningsprogrammen är både praktiska och teoretiska och förbereder dig för att självständigt utöva ett yrke eller att fortsätta med  högskolestudier.

Yrkesutbildningen på Åland tar sikte på områden som har naturliga utvecklingsmöjligheter i samhället. Innehåll och kunskapssyn ger de studerande förutsättningar att själva kunna delta i skapandet av arbetsplatser. Utbildningen ska vara mångsidig och bred, ge valfrihet och flexibilitet och förbereda för företagsamhet, hållbar utveckling, livslångt lärande och dessutom svara mot olika studerandes varierande behov och förutsättningar.

Läsårets arbetstider

I läsårschemat får du en snabb översikt över hur ditt läsår ser ut med periodindelning, lov och avslutningar.

Läsåret 2017-2018

Ålands yrkesgymnasiums utbildningar

 

Studieguider för läsåret 2016-17

Ålands yrkesgymnasium

Ålands lyceum

HUTH-studieguide

Kontakt

Katarina Sundberg
t.f. förvaltningschef
Tfn.
+358-18-532 570
Cecilia Stenman
Utbildningsplanerare
Tfn.
Kim Gylling
Biträdande rektor
Tfn.
+358-18-532300
Johanna Björkvall
Biträdande rektor
Tfn.
+358-18-532451