Läsårets arbetstider

Läsåret 2018-2019 inleds

  • Nya studerande inleder läsåret måndagen den 13 augusti 2018.
  • Årskurs två och tre inleder läsåret tisdagen den 14 augusti 2018.

Läsåret 2017-2018 avslutas

  • Avslutning åk 1 och 2: torsdagen den 31 maj 2018
  • Dimission för åk 3: fredagen den 1 juni 2018

För mer detaljerad information samt information om läsåret 2019-2020 - se dokument nedan.