Läsåret 2017-2018

Läsåret inleds

  • Nya studerande inleder läsåret måndagen den 14 augusti 2017 kl 9:00.
  • Årskurs två och tre inleder läsåret tisdagen den 15 augusti 2017 kl 8:00.

Läsåret avslutas

  • Avslutning åk 1 och 2: Fredagen den 1 juni 2018
  • Dimission för åk 3: Lördagen den 2 juni 2018