Kontaktuppgifter ÅYG

Rektor

Inger Rosenberg-Mattsson

+358-18 -532 571
+358-457 548 3843
inger.rosenberg-mattsson@gymnasium.ax
Besöksadress: Neptunigatan 21

Ålands gymnasiums telefonväxel

+358-18-532 580

Växeln är öppen
Måndag - torsdag kl 7:45 - 15:00
Fredagar 7:45 - 14:00

Hotell- och restaurangprogrammet har en egen telefonväxel
+358-18-26 044

Faktureringsadress

Ålands landskapsregering
Ålands yrkesgymnasium/ utbildningsprogram eller enhet
PB 2050
AX-22111 Mariehamn

Utbildningsprogrammens kontaktuppgifter

Sök kontaktuppgifter

Vänd dig till

  • studiehandläggaren/kansliet för frånvaroanmälan, studieintyg, tentamensanmälan etc.
  • studiehandledaren med frågor som gäller studierna, studieuppehåll och info om vidarestudier

Ekonomi, Hotell- och restaurangprogrammen, Informations- och kommunikationsteknik

Biträdande rektor Katarina Sundberg

+358-18 -26 839
+358-40 573 5498

Utbildningsprogram: Företagsekonomi, Information- och kommunikationsteknik, Hotell och restaurang

Adress, Ekonomi
PB  42/ Strandgatan 1
AX-22101 Mariehamn
Tfn. +358-18-532 580, fax +358-18-154 35

Studiehandledare Ekonomi: Gabriella Husell +358 18-532502

Besöksadress Företagsekonomi
Strandgatan 1, Mariehamn

Besöksadress Information-och kommunikation
Strandgatan 1, Mariehamn
Programansvarig: Katarina Sundberg +358-40 573 5498

Studiehandledare Information- och kommunikationsteknik: Brita Enroth-Lindén +358-18 26 843

Adress, Hotell och restaurang
PB 54/ Strandgatan 1 A
AX-22101 Mariehamn
Tfn.+358-18-260 44, fax +358-18-268 49

Studiehandledare Hotell och restaurang: Brita Enroth-Lindén +358-18 26 843

Vård, SoS*

Biträdande rektor Johanna Björkvall +358-18-532 451

Utbildningsprogram: Närvårdare, samhälleliga och sociala programmet, yrkesinriktad specialundervisning samt yrkesträningsprogrammet

Studiehandledare närvårdare samt SoS*: Gabriella Husell +358 18-532502

Adress Vård och Sos:
Kansliet
Östra Skolgatan 2
AX-22101 Mariehamn
Tfn. +358-18-532 462, fax +358-18-154 35

Yrkesinriktad special- och träningsundervisning
Programansvarig, Kimmo Mattsson +358-18-532 329

Besöksadress, Yrkesinriktad special- och träningsundervisning
Neptunigatan 19
AX-22100 Mariehamn

*SoS = Samhälleliga och sociala programmet

Teknikprogrammen

Biträdande rektor Kim Gylling +358-18-532 580 (växel)

Utbildningsprogram: Byggteknik, Elteknik, Fordons- och transportteknik, Verkstads- och produktionsteknik
, VVS-teknik, Frisör.

Studiehandledare: Jonna Grunér-Andersson +358-18-532 572

Adress:
PB 70/ Neptunigatan 19
AX-22101 Mariehamn

Tfn. +358-18-532 580
 

Sjöfart

Platsansvarig: Lasse Selander +358-18-532 299 (växel)

Utbildningsprogram: Grundexamen inom Sjöfart

Studiehandledare: Wiveca Eriksson +358-18-532 253

Adress
PB 1010/ Neptunigatan 6
AX-22111 Mariehamn
Tfn +358-18-532 299

 


Visa större karta