HUTH-studier

Söker du information om Omtentamen HUTH-studier?

Om att studera enligt HUTH

Studerande som önskar förbereda sig för vidare studier på högskole- och yrkeshögskolenivå kan om de så önskar välja att läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) enligt Ålands lyceums läroplan. På detta sätt kan de studerande skaffa sig vissa särskilda behörigheter som krävs för studier i Sverige och avlägga studentexamensprov som beaktas vid antagningen till utbildningar på fastlandet och i övriga världen.

HUTH-kurserna är utvalda för att säkerställa åländska studerandes möjligheter till och beredskap för vidare studier oavsett utbildningsland. I första hand är det antagningskriterierna till svenska högskolor och universitet som ligger till grund för upplägget av HUTH. Helheten består av 31 kurser som tillsammans med 3 studieveckor för idrott inom yrkesgymnasiet motsvarar 40 sv inom den yrkesförberedande utbildningen (ersätter allmänna/gemensamma ämnen och valbara ämnen).

HUTH-studierna läses vid Ålands lyceum under totalt 5 perioder under de tre studieåren.
 
Studiehandledning för HUTH-studerande handhas av den egna profilens studiehandledare även under HUTH-perioder.

Läs mer om den högskoleförberedande utbildningshelheten i HUTH-studieguiden för läsåret 2016–2017 (publiceras inom kort)

Studentexamen

Du hittar information om studentproven och studentexamen på www.lyceum.ax  och i HUTH-studieguiden. Ytterligare information finns på studentexamensnämndens hemsida: www.ylioppliastutkinto.fi/sv. Studerande som tar studentexamen har rätt att delta i studentdimissionen.

Ytterligare information om anmälan till studentskrivningar och om skrivningarna ges av din studiehandledare.

Kontakt

Erika Eriksson
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532502
Jonna Grunér-Andersson
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532572
Brita Enroth-Linden
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-26843
Wiveca Eriksson
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532253