Styrelsen

Ålands gymnasiums styrelse

Styrelsen har lednings- och utvecklingsansvar för utbildningen och övriga verksamheter i Ålands gymnasium. Styrelsen fattar de övergripande besluten om riktlinjerna för gymnasiets verksamhet och genomförandet av gymnasiets uppdrag. Styrelsen utarbetar gymnasiets verksamhets- och ekonomiplan, uppgör budget samt beslutar om uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Styrelsen består av

Personalrepresentant

Lärarrepresentanter

Studeranderepresentanter

Protokoll

Styrelsens mötesprotokoll