Styrdokument

Sedan 1.8.2011 erbjuds alla utbildningar på gymnasienivå/ andra stadiet på Åland under den nya myndigheten Ålands gymnasium. I myndigheten ingår två skolor: Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium

Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium leds av varsin rektor. Förvaltningschefen och styrelsen för Ålands gymnasium ansvarar tillsammans med de båda rektorerna för skolornas ledning och utveckling. Ålands landskapsregering har tillsynsansvar för myndighetens och skolornas verksamhet.

Styrdokument

Verksamheten vid Ålands gymnasium regleras i följande styrdokument:

ÅFS 2011:13 LANDSKAPSLAG om gymnasieutbildning

ÅFS 2011:75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning

ÅFS 2011:76 LANDSKAPSFÖRORDNING om läroavtalsutbildning

 
 
 
 
 
 

ÅLR 2013/3559 Reglemente för Ålands gymnasium

Kontakt

Katarina Sundberg
t.f. förvaltningschef
Tfn.
+358-18-532 570
Marcus Koskinen-Hagman
Rektor
Tfn.
+358-18-532532
Inger Rosenberg-Mattsson
Rektor
Tfn.
+358-18-532571