Lediga tjänster

Ålands gymnasium lediganslår en tjänst som

Förvaltningschef

Förvaltningschefen leder och utvecklar verksamheten vid Ålands gymnasium och anställs för viss tid, 7 år.

Förvaltningschefen är föredragande i styrelsen i alla ärenden som rör Ålands gymnasium. Till ansvarsområdet hör den allmänna förvaltningen, ekonomin, anställnings- och lönefrågor, informationsteknik, kvalitetssäkring, marknadsföring och kommunikation.

Ålands gymnasium består av två skolor ledda av varsin rektor, Ålands lyceum med studieförberedande utbildning och Ålands yrkesgymnasium med yrkesförberedande utbildning inom ett tiotal olika program samt annan kompletteringsutbildning med vuxna som målgrupp. Studerandeantalet är cirka 1300 och antalet anställda är cirka 240.

Behörig som förvaltningschef vid Ålands gymnasium är den som vid universitet eller därmed jämförbar högskola har avlagt en examen på en utbildningsnivå som omfattar minst 240 akademiska poängs studier med lämplig inriktning samt har erfarenhet av ledarskap och förvaltningsuppgifter.

Därutöver värdesätter vi att

-          Du ser helheter, är initiativrik, målinriktad och driver frågor med tydlighet ut i organisationen.

-          Du är van att hantera ekonomi för och information till en stor organisation.

-          Du är en god kommunikatör och uppskattar en öppen dialog.

-          Du hyser ett aktivt intresse för utbildningsfrågor.

Lönen fastställs genom avtal mellan styrelsen och den som utses till förvaltningschef. Det är önskvärt att den som utses till tjänsten kan börja sin tjänstgöring 1.7.2018. Prövotid kan komma att tillämpas.

Styrelsens ordförande John Holmberg +358 40 028 9999, kan ge närmare information.

Din ansökan skickar du till info@gymnasium.ax eller Ålands gymnasium, Pb 150, 22101 Mariehamn (märke ”Förvaltningschef”) senast den 7 maj 2018.