Ålands Gymnasium - Anslagstavla

Kontakt

Katarina Sundberg
t.f. förvaltningschef
Tfn.
+358-18-532 570
Inger Rosenberg-Mattsson
Rektor
Tfn.
+358-18-532571
Marcus Koskinen-Hagman
Rektor
Tfn.
+358-18-532532
Ralf Lundberg
Ekonomichef
Tfn.
+358-18-532302
Ronny Holmström-Wall
IT-chef
Tfn.
+358-457 5295050